Reunió de la Mesa Negociadora sobre l'1%


Seguiment de l'1%          

CCOO de l'Ajuntament us volem informar de la reunió del 8 de setembre de la mesa negociadora amb l'empresa pel tema del 1%.

Reunida la mesa negociadora de l'Ajuntament de Barcelona i representants sindicals, el Gerent de Recursos Humans exposa que, obligat per la sentència 632/2013, manté la seva oferta de incrementar l'1% de 2008 sense consolidació, al personal funcionari.
Comença amb la pregunta si la part social té alguna proposta diferent a la que va fer l'administració a l'anterior reunió?

El sindicats representatius a la mesa general, contestem amb unanimitat, que exigim l'aplicació de la sentència al personal laboral.

Des de CCOO, fem un detall de la nostra demanda:

  • Increment de l'1% de la massa salarial de 2006 a 2007.
  • Actualització increments IPC 2007.
  • Increment de l'1% de la massa salarial de 2007 a 2008.
  • Actualitzar increments IPC de 2008 - 2009 i 2010.
  • Afectació del decret Zapatero en 2010.
  • Mantenir les taules salarials amb els increments, fins ara.
  • D'acord als Pressupostos General de l'Estat (PGE) de 2007 - 2008, fer trasllat dels increments del personal funcionari al personal laboral dels anys 2007 - 2008 - 2009 ... fins ara.
  • Abonar els interessos legals dels diners des de la data que es genera el deute, fins a la data d'abonament de la sentència.
La part social demana un recés i arribem tots els sindicats representatius, a no acceptar cap acord, que no sigui el pagament total de la sentència. Insistim en què la sentència s'apliqui a la totalitat de la plantilla, incloent a tot el personal laboral.

Per últim manifestem les nostres peticions a l'Administració, que dóna per finalitzada la reunió informant que en breu farà saber, de quina manera aplicarà la sentencia al mes de setembre.