Incidència del compliment de la sentència de l'Ajuntament


L'Ajuntament no compleix la sentència de l'1%

L'Ajuntament de Barcelona simula complir una sentència de març de 2013. Fa una interpretació unilateral de la sentència i paga només als funcionaris/es una miserable indemnització que no recull el contingut de la sentència ni dels PGE 2007/2008 i tampoc dels acords Sindicats - Estat del 2006.

No inclou els interessos de demora per pal·liar el valor perdut amb tot aquest temps transcorregut des de l'incompliment de la dita sentència.

 Hem consultat al gabinet Jurídic CONC CCOO i portarem al jutjat una denúncia per:

A- L'incompliment de la sentència al no incrementar la massa salarial.

B- També denunciarem el NO pagament del deute al personal Laboral d'acord amb els PGE 2007/2008. Aquest Ajuntament només té una categoria tan per laborals com per funcionaris i una taula salarial tal i com va acordar a la mesa general en la signatura de l'acord de condicions laborals els anys 2004-2008 i 2013 i aprovats al Ple de L'Ajuntament i signat per l'Alcalde.

Recordem que el deute que te l'Ajuntament amb el personal funcionari és del 12% i al personal laboral un 14% (aproximadament i a 31 de desembre serà un 1% més)

El personal funcionari per conèixer el deute pendent ha de multiplicar per 6 la quantitat cobrada per sentència.
RECORDEU

Assembla per a tot el personal de l'Ajuntament de Barcelona 

Dia 29 de setembre de 2014 des de les 12:30 a les 14:30 hores.

Lloc: Auditori de les cotxeres de Sants, Edifici Pérez Moya, Pas de Fructuós Gelabert, 3.

Tema: 1%