Categories laborals a extingir

CCOO de l'Ajuntament us informa de la reunió amb el personal afectat pel canvi de categories laborals ( TEI, TEE, fisioterapeuta i audioprotetista).
Avui 4 de setembre ens hem reunit amb el personal afectat pel canvi de la seva categoria laboral. Els hem plantejat totes les millores que hem aconseguit des de la primera proposta, i han estat d'acord en què els sindicats signem l'acord complementari a l'acord d'adhesió de modificació de l'article 11, del Conveni específic del personal laboral de l'Ajuntament de Barcelona.

En resum:

1. Els actuals treballadors continuaran sent funcionaris interins fins que la seva plaça es convoqui com a personal laboral de l'Ajuntament.

2. Les seves substitucions també es faran amb funcionaris interins.

3. Qualsevol nova incorporació serà amb contracte laboral.

4. El personal TEI que vulgui,  pot retornar a la llista d'escoles bressol de l'IMEB, amb el reconeixement dels dies treballats a les escoles bressol amb la categoria d'educadora bressol. Qui no tingui dies treballats es podrà reintegrar en les últimes posicions.

5. Donada la complexitat de la definició del lloc de professor de grau de l'Escola d'Arts Escola Massana, l'aprovació de la categoria resta pendent de l'adequació del perfil i del seu estudi per part de la comissió paritària de seguiment del CEB.