PAGA EXTRA, SUBSTITUTS I CATEGORIES A EXTINGIR


 

CCOO DE L'AJUNTAMENT us informa de la reunió paritària del dia 10 de juliol de 2014. Paga extra, substituts i categories a extingir.

 


La setmana passada ens vam aixecar de la taula davant la falta de resposta a les preguntes sobre la paga i la contractació dels substituts.

Aquesta setmana la resposta donada no ens sembla adequada, el representant de l'Ajuntament diu que és pel pacte d'homologació, aquest pacte pot tenir moltes interpretacions, i li demanem que fonamenti la seva resposta en alguna llei, normativa, decret.

Esperem una nova resposta a la reunió del dia 15 de juliol a les 16 hores. Sobre tot en el tema de la contractació dels substituts (contractes amb un 15% menys de sou i jornada, i sense cobrar juliol i agost).

Després hem continuat amb les categories a extingir: TEE,TEI, audioprotetista i fisioterapeuta.

CCOO davant l'oferta de l'empresa, que podia ser lesiva pels treballadors d'aquestes categories, està fent tot un seguit de propostes, que afavoreixen aquest personal.