MOBILITAT LLISTES DEFINITIVES

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES DEL CONCURS DE MOBILITAT DE CONSERGES.
CCOO us informa de la publicació de les llistes definitives de mobilitat del personal subaltern dels centres educatius. Després de resoldre les al.legacions presentades sobre la llista provisional , el resultat final sortirà publicat a la Gaseta municipal. del dia 30 de juliol.