Concurs de mobilitat de subaltern

Llistes provisionals del consurs de mobilitat de subalterns del Consorci
Des de CCOO us informem el 10 de juliol, després de tant esperar i un cop s'ha revisat que tot estigui correcte, es publiquen les llistes provisionals del Concurs de Mobilitat al web del Consorci. 

Recordeu que disposeu de 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació per fer al·legacions en el supòsit de que ho creieu oportú.Us annexem l'enllaç per poguer consultar les llistes provisionals.

Llistes concurs de mobilitat.

Instància per les alegacions.