El nostre 1%LA JUSTÍCIA DONA LA RAÓ
 A CCOOLa sentència, després de corregir de nou a l'Ajuntament de Barcelona,  li ordena complir amb la seva obligació de negociar la seva aplicació. També els hi recrimina que el jutjat no és el seu assessor jurídic i que si volien un aclariment de la sentència, no era a aquest jutjat a qui havien de demanar-li, era al tribunal que la va dictar, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Amb aquesta resolució , CCOO hem  aconseguit  un increment  percentual del 2% de la massa salarial.

CCOO hem obligat a l'Ajuntament de Barcelona a convocar la Mesa General, per fer la distribució d’aquest 2% tal i com s’ha fet sempre,  sol·licitarem  que aquest increment que neix de la llei de Pressupostos Generals de l'Estat, (PGE), de l'any 2007 i 2008 tingui la seva aplicació percentualment al específic de cadascuna de las categories tal i com es disposa a la llei i a la sentència guanyada. 


"PGE 2007 y 2008
Asimismo la masa salarial del personal laboral experimentará el
incremento necesario para hacer posible la aplicación al mismo de una
cuantía anual equivalente a la que resulte para los funcionarios
públicos de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior
del presente apartado."


RECORDEM A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA QUE:

 EL PERSONAL CONTRACTAT LABORAL  REBRÀ L’ IMPORT EQUIVALENT AL REBUT PEL PERSONAL FUNCIONARI

COM CCOO HA DEFENSAT DURANT TOT EL PROCÉS

AJUNTAMENT COMPLEIX LA LLEI I LA SENTÈNCIA 

  PAGA JA!!