BESTRETA DE LA PAGA EXTRA I MES DE JULIOL


CCOO DE L'AJUNTAMENT US INFORMA SOBRE LA BESTRETA DE LA PAGA EXTRA I L'ASSISTÈNCIA AL CENTRE EL MES DE JULIOL

La bestreta


Cada vegada que es fa un avançament, desprès es torna.
Heu de comptar que al 2013 heu cobrat 13 pagues.

Vam cobrar la  bestreta de mitja paga de juny de 2014.
Els substituts no cobren bestreta.
Si algú no vol que li facin la bestreta que truqui a consorci i demani què ha de fer per a que no li facin, telèfon: 935511000.

A LA PREGUNTA DE QUÈ PASSA AMB LA NOSTRA PAGA A L'ÚLTIMA REUNIÓ AMB RECURSOS HUMANS, LA RESPOSTA VA SER, ALS DOCENTS US PAGA LA GENERALITAT, HAN DONAT ELS DINERS SENSE LA PAGA.

CCOO de l'Ajuntament CREIEM QUE EN REALITAT ÉS UNA DECISIÓ POLÍTICA , L'ALCALDE TRIAS
NO ENS VOL PAGAR, perquè ell creu que depenem de la Generalitat, encara que siguem funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona.

QUÈ ENS PAGUEN A LA BESTRETA

La meitat d'una paga extraordinària. Recordeu que la paga extraordinària està composta pel 100% del complement de destí, 100% dels complements addicionals ( tutoria, cap departament, complements de direcció...), el percentatge corresponent segons el grup ( A1, A2) i l'antiguitat ( triennis), en funció del decret del 2010( decret de les retallades de Zapatero).
La nostra paga extra no és una paga sencera, està retallada per aquest decret.


Assistència al centre el mes de Juliol

Aquesta ordre sí que està acordada que és d'aplicació als centres municipals.

ORDRE ENS/76/2013, de 30 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2013-2014 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Ordeno:

Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre s’aplica a tots els centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d’aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. Totes les referències que en aquesta Ordre es fan als serveis territorials i al seu director/a, a la ciutat de Barcelona, cal entendre-les referides al Consorci d’Educació i al seu gerent.

Article 2
Activitats del professorat
2.1 El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre en el seu centre les activitats d’organització del curs el dia 2 de setembre. En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no acabaran abans del dia 30 de juny.

2.2 Des del dia 2 de setembre el professorat dels centres i aules de formació de persones adultes ha de realitzar les activitats d’informació, d’acolliment i orientació i, si escau, les avaluacions inicials que permetin fer acreditacions i elaborar els itineraris formatius i, si cal, adaptar l’organització i programació general del curs; i a partir del dia 3 de setembre les activitats de matriculació. Un cop acabades les activitats docents del mes de juny, s’han de realitzar les activitats d’avaluació final, revisió del curs, elaboració de la memòria i organització i programació de l’oferta formativa per al curs vinent, i les activitats d’informació, d’acolliment i orientació, d’entrevistes personals i, si escau, avaluacions inicials per a la inscripció de nou alumnat. Les prescripcions laborals de caràcter general que estableix aquesta Ordre s’han d’ajustar, per als docents dels centres de formació d’adults municipals i privats autoritzats, al que disposen el conveni col·lectiu específic del sector i la normativa laboral vigent.


Durant el mes de juliol els delegats de CCOO seguim treballant, ens podeu seguir enviant  les consultes.