RESUM DE LA REUNIÓ DE SUBALTERNS


REUNIÓ DE SUBALTERNS DEL 29 D'ABRIL DE 2014


Ordre del dia:
1.       Concurs de mobilitat.
2.       Judici Laborals.
3.       Fons d’Acció Social (FAS)
4.       1%
5.       Eleccions del 25 de maig.
6.       Accidents laborals.
7.       Varis.

  1.  Concurs de mobilitat . 
Començarem explicant breument com anirà el concurs de mobilitat.


·   Els requisit per participar al concurs serà ser funcionari/a o personal fix.

·    Sortiran a concurs totes les escoles on hi ha un interí/na o un funcionari/a de l’última promoció.

·    Els funcionaris/es de l’última promoció han de concursar obligatòriament i en el cas de que es vulguin quedar a la mateixa escola han de posar aquesta com a  primera opció.

·   En un principi hi haurà 3 opcions i s’han de posar per ordre de prioritat. Les persones que participin en aquest concurs de mobilitat han de saber que no es pot renunciar a les escoles que s’han triat i, en el supòsit  que les escoles demanades no estiguin  disponibles, es quedaran a l’escola actual.

·         Sortirà publicat en la Gaseta Municipal aviat però no sabem la data concreta.

·         Els mèrits es determinen seguint els criteris d’antiguitat com a funcionari, antiguitat com a interí i per desempat segurament s’utilitzarà la nota d’oposició.

·         Es mirarà que els/les interins/es que saltin de la seva escola les recoloquin el més a prop possible del seu domicili i es respectarà la llista, però hi ha la possibilitat de que no es doni allò que es vol.

·         De totes maneres, recordeu que cada any podeu demanar un canvi d’escola per conciliació familiar o el que necessiteu, no es pot triar l’escola però podeu posar el districte que us interessa més. Durant el curs es complimenta una instància i es fa arribar a recursos humans a través del registre del CEB que les atén al juny.

        2.      Judici Laborals.

     Denúncia interposada pels Sindicats mitjançant el  Comitè d’Empresa davant el jutjat social de Barcelona per treure cada any des del 2013 una paga.

Aquesta reducció de la paga establerta pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol suposa un incompliment del Conveni i afecta al persona laboral de l’Ajuntament de Barcelona i al personal laboral propi del Consorci que estan adherits al conveni de l’Ajuntament.  


El 24 d’octubre del mateix any el president del comitè d’empresa es va reunir amb el gerent del Consorci, el senyor Manel Blasco, i  aquest va deixar ben clara  la  postura de l’empresa i la impossibilitat d’un acord.

El 30 d’octubre se celebra l’acte de conciliació i s’evidencia la mateixa postura de la  reunió amb el president del Comitè, és a dir, no hi pot haver cap acord.

El 3 de desembre del 2013 des del Comitè es fa una ampliació de la demanda i es denuncia a l’Ajuntament ja que hem tingut coneixement que el personal laboral prové d’aquesta administració. Es va fer un traspàs de personal en dues tandes. El primer grup va passar al Consorci l’1 de març del 2005. Són personal adscrits al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) que manté la situació del personal en actiu en l’administració d’origen, conservant tots els drets adquirits que tenien en el moment d’adscripció, incloses les expectatives de promoció i mobilitat i les demés inherents a la seva situació laboral. El segon grup va passar al CEB l’ 1 de gener del 2009. Són personal subrogats al CEB i també mantenen totes les seves condicions. .

 El 17 de desembre estava previst el judici però l’empresa sol·licita l’ajornament degut a l’ampliació de la demanda.

El 14 d’abril del 2014 tornem a tenir judici i aquesta vegada decidim ajornar el judici nosaltres d’acord amb el Consorci ja que estem a l’espera de la resolució del TSJC que dictamini si la decisió de la Generalitat és inconstitucional o no.
  
3.   El Fons d’Acció Social (FAS).

Està a punt de signatura i  de sortir publicat a la Gaseta Municipal. Ja us informarem quan surti la convocatòria.

Informar de que hem aconseguit millores respecte el FAS de l’any passat. Les podem resumir així:

 ·         La dotació de l’any passat era de 200.000 € i aquest any serà de  250.000 €.

·      S’amplia la dotació per a tots els ajuts i a banda hi haurà com a novetat ajuts per a malalties celíaques i per a tractaments dels trastorns específics de l’aprenentatge.

 ·         També un altre canvi serà que abans ens donaven el 20% de la/les factura/es i ara es donarà fins un 100%  amb un màxim de 100€ i un mínim de 75€ si els diners no arriben per a tothom o si sobren diners no hi haurà una segona oferta sinó que s’ampliaran els 100€  tot començant per les rendes més baixes.

·         També hem aconseguit que s’ampliï l’edat dels fills fins a 25 anys.
  
4.          4.  1%.

        Després de la denúncia de CCOO, de l’incompliment de la sentència del mes de setembre del 2013, el jutjat va donar els terminis a l’Ajuntament  per informar de com anava el compliment. Ara estem esperant que el jutjat es pronunciï entre:

La proposta de l’Ajuntament, que és pagar un únic 1% de cada any 2007 i 2008 sense fer la pujada a la nòmina dels treballadors/es.

La proposta de CCOO consistent en que els dos augments de l’1% siguin un increment a la massa salarial anual des del 2007 i per tant incrementi la nòmina fins a la jubilació com ha estat sempre fins ara.

 A CCOO defensem que l’aplicació s’ha de retrotraure fins a l’any 2007 i negociar a la Mesa General  l’increment de l’1% de la massa salarial, en quin concepte i a quines categories s’ha d’aplicar. I que sigui d’aplicació a tot el personal de l’Ajuntament de Barcelona.

Saben que han consignat 50.000.000€ del tancament del 2013 per pagar-ho.

E         5. Eleccions del 25 de maig. 
       
         Us volem recordar els vostres drets en els cas que treballeu el diumenge 25 de maig. Són:  • ·         La compensació per treballar aquest dia es d’uns 62€ de dietes, que s’ingressarà al vostre compte corrent i 3 dies a gaudir  a pactar amb la direcció del centre.
  • ·         Saber que si no la vostra escola es electoral i no voleu treballar aquest dia podeu renunciar i posaran a un altre subaltern d’una altra escola.
  • ·         També us poden trucar per estar de suplent del Subaltern, només heu d’estar localitzats per si us han de cridar per substituir al vostre company. Per estar de suplent us donaran 1 dia a gaudir a pactar amb la direcció del centre.
  • ·         Perquè us puguin trucar heu d’estar a la llista de les persones que voleu treballar per eleccions. Tan sols heu telefonar o enviar un mail a Recursos Humans del CEB (pas.ceb@gencat.cat) i comunicar-ho.
  • ·         La vostra tasca aquest dia ha de ser garantir que el centre s’obri puntualment, atendre el que es necessiti per muntar les taules electorals (no muntar-les) i restar al centre per incidències que es puguin presentar relacionades amb l’escola fins al tancament.
  • ·         Disposem de 4 hores per anar a votar i 1 hora per dinar. Quan marxem hem de deixar al policia que estigui al centre el nostre telèfon de contacte per si es presenta qualsevol incidència.


        6.  Accidents laborals

És molt important que sapigueu quins són els accidents laborals (In Itinere, accident laboral en centre i In mission). L’accident laboral in itinere és que es produeix durant l’anada o la tornada a la feina seguint el recorregut habitual. L’accident in mission es caracteritza per ser el que es produeix quan us envien fora de l’escola per fer algun encàrrec, com ara anar a comprar alguna cosa pel Centre o anar al Consorci,...

L’escola us ha de fer un volant d’assistència per anar a la mútua  sempre ja que sense aquest document no us faran la visita mèdica.

És molt important que tingueu clar que en cas de dubte cal trucar a Recursos Humans o bé a nosaltres.


7. Varis:

A)     Amb el tema de baixes o repòs de 24/48 hores és important que sapigueu el següent:

·     Tenim una baixa sense descomptes a la nòmina cada any natural (gener a desembre), però recordeu que tant a la primera com la resta  si estem de baixa per malaltia comuna a l’11è dia tindrem un descompte reflectit a la paga d’abril. En cas d’operació el descompte s’aplica a partir del mes.
·         En el tema del repòs domiciliari de 24/48 hores ens podem trobar amb metges del CAP que no fan paper de 24/48 hores. Mai agafeu la baixa d’un dia. Heu de demanar el justificant de la visita del metge d’aquell dia i adjuntar-ho amb un document que es diu nota repòs domiciliari .

·        Insistim amb el que ja us vam repetir a la reunió: si necessiteu ajut truqueu-nos que estem a la vostra disposició.

B)      La importància del correu corporatiu. És molt important que com a mínim una vegada a la setmana es miri el correu corporatiu ja que és el mitjà que empra el Consorci per a comunicar-se amb nosaltres.

Si no recordeu la contrasenya envieu un correu a recursos humans del Consorci al pas.ceb@gencat.cat amb les següents dades: nom i cognoms, NIF i lloc de treball.