Publicació del procés de mobilitat de Subalterns

Publicació del procés de mobilitat de Subalterns de centres docents.

Des de CCOO us volem comunicar que ja s'ha publicat a la Gaseta Municipal amb data 30 de maig de 2014 la convocatòria del procés de mobilitat pel personal subaltern de centres escolars del Consorci d'Educació de Barcelona.


El termini de presentació d'instàncies comença l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria i s'acaba en un termini de 15 dies naturals.


Per  presentar-se en aquest procés cal tenir la condició de funcionari/ària de carrera o laboral fix, pertànyer a la categoria de Subalterns i estar adscrit al Consorci d'Educació de Barcelona.
També s'hi han de presentar obligatòriament les  26 funcionàries del darrer concurs-oposició.
 Us annexem el link de la Gaseta Municipal d'avui 30 de maig amb les bases.