Convocatòria interinatges personal municipal del Consorci d' Educació.


CCOO us  informa del Concurs per formar part de les llistes per cobrir places d'algunes especialitat.
Degut a que en  algunes especialitats  la llista de substituts es insuficient i, en previsió de properes necessitats en centres docents de titularitat municipal; el consorci d'educació ha publicat una nova convocatòria.

Les persones interessades podran presentar la seva sol.licitut en 15 dies naturals  a partir de l'endemà de la publicació a la Gaseta Municipal. BORSA DE TREBALL
Gaseta Municipal