Comunicat Bressol Jornades del PECB

El 0-3 davant les Jornades Educatives de Barcelona


L'Ajuntament de Barcelona celebra les XIII Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat sota el lema “L'acompanyament en l'educació: factor d'èxit”. El col∙lectiu de les Escoles Bressol Municipals de Barcelona volem transmetre les dificultats quotidianes que tenim per aconseguir aquest objectiu arrel de les mesures imposades per la Regidoria.

D’una banda, el Regidor d'educació inicia, fa dos anys,  uns canvis al model educatiu de
les escoles bressol que està malbaratant el model d’èxit que havíem construint, al llarg
de  molts  anys  de  lluites  i  complicitats,    entre  professionals  de  l’educació,  famílies,
moviment  ciutadà  i  sindicats.  Dos  dels  aspectes  d’aquests  canvis  són:  la  reducció  de
hores  a  les  educadores  de  suport  per  atendre  als  infants  a  la  franja  del  migdia,  i
l'augment  del  nombre  d'infants  per  aula.    Aquestes  mesures  dificulten  un  treball
pedagògic individualitzat envers els infants, posant en risc un acompanyament educatiu
de qualitat

Tanmateix, ens agradaria fer entendre a l’Institut  d’Educació que,  tal i com s'indica a la
presentació  d'aquestes  Jornades,  “l'acompanyament  educatiu  actua  com prevenció
de les dificultats”. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, cal considerar a cada infant com
un ésser únic, que necessita ser atès i tractar de forma afectuosa i individualitzada , i  per
això  necessitem  el  temps  que  ens  permeti  fer  observacions  i  intervencions  diàries  de
qualitat.  Per  tot  això,  es  fa  necessari  més  recursos  humans  a  les  escoles,  i  no
sobrecarregar de feina als professionals. És evident que l’educació infantil és cabdal  en
la detecció de dificultats.D’altra  banda,  volem  manifestar  que  Barcelona,  com  a  ciutat  educadora,  perd  també
valor afegit  aplicant les polítiques neoliberals de  privatitzar serveis públics i reduir drets
de ciutadania  i laborals. En contra de l’opinió de la comunitat educativa, l’Ajuntament  ja
ha privatitzat  la gestió 3 escoles bressol, construïdes amb diners públics. Les Escoles
Bressol  Municipals    no  poden  convertir­se  en  un  negoci  per  a  les  grans  empreses  a
través de l'externalització. Les Escoles bressol dels infants i ciutadans  de Barcelona  no
estan en venda !!!.Tanmateix , l’Ajuntament  ha d’exigir a les empreses subcontractades que donen serveis
a  les  escoles  municipals  unes  condicions  laborals  i  socials  dignes.  En  aquest  sentit,
l’IMEB ha aprovat el concurs d’adjudicació del servei de suport educatiu pels propers dos
cursos,  tornant  a  rentar­-se  les  mans  a  les demandes  de  les  treballadores  de  suport
educatiu, que actualment  tenen importants diferencies salarials i socials fent la mateixa
feina.


Perquè    l’educació  sigui  un  factor  d’èxit, l’’Ajuntament    ha  de  posar-hi  tots  els
recursos humans, organitzatius i econòmics , i vetllar per una educació pública que garanteixi la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. És per aquests motius que, en un dia com avui, demanem un canvi polític en matèria educativa i tornem a manifestar que el
regidor d’Educació, Gerard Ardanuy, no està a l’alçada de representar a Barcelona
com ciutat educadora, i en conseqüència tornem a demanar a l’Alcalde la seva destitució.Barcelona,12 de maig de 2014COL.LECTIU DE ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

MESA SINDICAL DE L’IMEB (ugt ­ cc.oo)