NO VOLEM EL DECRET DE PLANTILLESCCOO D'EDUCACIÓ DE L'AJUNTAMENT :

PER QUÈ NO VOLEM EL DECRET DE PLANTILLES?Per començar no sabem quina afectació tindrà aquest decret en les plantilles municipals. Un problema que venim arrossegant des de la publicació de la LEC, és la seva aplicació als centres municipals d’una manera arbitrària, sense cap negociació. No està clar el que s’ha d’aplicar o no als centres municipals.


CCOO no està en contra de la millor adequació de plantilles per als centres, però no així. 

A continuació hi ha alguns fragments de l’article de Montse Ros ( secretaria general de la federació d’educació de CCOO) que ajuden a entendre la posició de CCOO:

La provisió de plantilles que proposa la LEC i el Decret que ha impulsat la consellera Rigau no preveuen que la comunitat educativa visi el projecte de provisió de plantilla per assegurar la correspondència amb el projecte educatiu del centre.

Tampoc no hi ha interlocució amb la representació legal dels treballadors, tot i que la provisió forma part del nucli dur de la gestió de personal.

La voluntat dels poders públics de Catalunya de desentendre’s de la gestió dels centres es mostra també en els redactats nuclears de la LEC. El dret a l’educació, a Catalunya, no està garantit pels poders públics, sinó pels centres públics i concertats que constitueixen el Servei d’Educació de Catalunya. És una desresponsabilització probablement tan inconstitucional com la que fa la LOMCE,  que confereix als directors una enorme responsabilitat: la garantia del dret a l’educació.

En compliment de la LEC, el Govern de la Generalitat aprova avui un Decret que per simplificar la gestió estableix sis formes diferents de provisió de places, en cinc de les quals la direcció té capacitat de decisió. Però també en compliment de la LEC, aquest decret no és només una regulació laboral, sinó que té conseqüències en el compliment del dret a l’educació. Paraules majors.