JUBILACIÓ ANTICIPADA

CCOO d'educació de l'Ajuntament us informa sobre la jubilació anticipada.Respostes sobre la jubilació:


1. Si et jubiles anticipadament hi ha una pèrdua percentual de la pensió?

Sí . Independentment de què tinguis molts anys cotitzats i/o hagis cotitzat el màxim.

2. Sóc funcionari, puc jubilar-me als 61? 
NO.

3. Sóc laboral, puc jubilar-me als 61?

Sí, amb un contracte de relleu. S'ha de pactar amb l'empresa: consorci d'educació o IMEB.

Resum de la xerrada del dia 4 de març sobre jubilació al sistema de seguretat social.


En primer lloc es va fer una breu descripció dels canvis que la reforma contempla en matèria de jubilacions en la seguretat social:
Canvis en l’edat d’accés, llacunes de cotització i període de còmput de cotització pel càlcul de les pensions.

Concretant, en el nostre col·lectiu es va parlar de les diferents modalitats de jubilació que ens poden afectar:

Jubilació anticipada voluntària 60 anys

-En primer lloc la jubilació anticipada als 60 anys és molt residual en general i també pel nostre col·lectiu. Recordem que cal haver cotitzat abans de l’ any 1967.
Jubilació anticipada voluntària 60 anys.

Jubilació parcial a partir dels 61 anys  ( només personal laboral).

-En segon lloc la jubilació parcial a partir dels 61 anys  ( només personal laboral).
-En el cas del personal laboral de l’ Ajuntament és d’aplicació en virtut de l’acord amb L’Ajuntament i la inscripció en la SS.SS d’allò que diu:
Disposició final duodécima.
 

Jubilació anticipada voluntària als 63 anys . D’aplicació a laborals i funcionaris.

-Potser la modalitat més recent i que incorpora més novetats és la jubilació anticipada voluntària als 63 anys . D’aplicació a laborals i funcionaris.
Jubilació  anticipada voluntària 63 anys.

Jubilació anticipada per a persones amb discapacitat


-També en el cas de la gent amb discapacitat reconeguda hi ha modalitats de jubilació anticipada.

Tots aquests són reculls de la pròpia agència de la Seguretat Social. En ells s’hi expliquen excepcions, supòsits, de difícil comprensió en molts casos i que  CCOO us podem ajudar a resoldre.


Anys necessaris de cotització i accés a la jubilació
Us volem adjuntar també en  referència a l’edat de jubilació i el període transitori, un quadre d’aplicació. Penseu que  tant és  aplicable a la jubilació als 63 anys com a la jubilació ordinària. En aquest quadre podreu comprovar els anys necessaris de cotització per a la vostra jubilació.
Anys de cotització i accés a la jubilació.

Càlcul de la base reguladora

Per tal de saber els anys que se us computaran per determinar la base reguladora de la vostra cotització cal consultar el següent quadre:
Càlcul base reguladora.

Autocàlcul de la base reguladora . Pensió


Finalment, la seguretat social també posa a disposició del ciutadans un programa d’autocàlcul de la pensió que us pot ser útil per saber les quantitats de les que estem parlant.

A tall d’exemple calcularem la jubilació hipotètica de dues persones amb diferents bases de cotització i en la modalitat de jubilació ordinària i jubilació anticipada:
 

1-Prenent com a exemple una persona  que es vol  jubilar  l’any 2014.
Primer pas: qualsevol persona es podrà jubilar als 65 anys si com a mínim té cotitzats 35 anys i 6 mesos. Si no és el cas caldrà esperar als 65 anys i 2 mesos per accedir a la jubilació. El mateix en el cas de la jubilació anticipada als 63 anys. Anys de cotització i accés a la jubilació.

Segon pas: Comprovat que es pot jubilar amb la edat corresponent caldrà veure el període de cotització pel càlcul de la base reguladora. En aquest cas seran els darrers 17 anys. Càlcul base reguladora.

2-Prenent com a exemple una persona que es vol jubilar l’any  2020.
Primer pas: qualsevol persona es podrà jubilar als 65 anys si com a mínim té cotitzats 37 anys. Si no és el cas caldrà esperar als 65 anys i 10 mesos. El mateix en la jubilació anticipada als 63 anys. Anys de cotització i accés a la jubilació.

Segon pas: En aquest cas el període  de cotització pel càlcul de la base reguladora serà de 23 anys. Càlcul base reguladora.

3- Un cop tenim  clar quina és la nostra situació ens cal esbrinar la base reguladora. En aquest sentit utilitzarem el Autocàlcul de la base reguladora. Pensió.
A tall d’exemple una persona que hagi cotitzat pel màxim de l’haver regulador li resulta en la jubilació una base reguladora de 2.956,02 €; per anticipació als 63 anys aquest màxim queda en el 85 % per tant en  2.512,61 €. Reducció per anticipació Un cop calculat veiem que en el 2014 la pensió màxima són 2.554,49 €, per tant en el primer cas ( jubilació ordinària) aquesta serà la pensió mentre que en el segon cas (jubilacio anticipada) cal aplicar-hi una reducció del 0,5% per trimestre avançat sobre la pensió màxima, es a dir 2.452,31 €.

Un altre exemple, una persona que hagi cotitzat en diferents quantitats per sota de la màxima i li resulti una base reguladora  de 1987,43€; per anticipació  als 63 anys li correspondrà una reducció  del 85% i  per tant  una pensió de 1689,31 €.Reducció per anticipació

(*)  Aquest són uns càlculs teòrics i només són informatius i a tall d'exemple., penseu que intervenen moltes variables.