INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE L'1%

CCOO INFORMA SOBRE LA SITUACIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL CONTENCIÓS DE L'1%.


Després de la denúncia de CCOO, de l'incompliment de la sentència al mes de setembre de 2013, el jutjat va donar els terminis a l'Ajuntament per informar de com anava el compliment, ara estem esperant que el jutjat es pronunciï entre:

- La proposta de l'Ajuntament, que és pagar un únic 1% de cada any 2007 i 2008 sense que per primera vegada a la democràcia aquest increment ocasionat pels pressupostos generals de l'Estat (PGE) i sense cap acte administratiu posterior, sigui suprimit de les nòmines (per art de màgia i sense cap motiu legal).

- La proposta de CCOO, és que els dos augments de l'1% i com s'ha anat fent any rere any,signifiqui un increment de la massa salarial anual des del 2007 i, per tant incrementin la nòmina fins a la jubilació.

En aquests moments cap empleat/da públic té dret a cap quantitat concreta per l'1%, així és com l'Ajuntament ho ha presentat al jutjat, intentant donar per fet que només ha de cobrar el personal funcionari un 1% per anys. Amb el que no hi hauria possibilitat d'aplicar els PGE de 2007 i 2008.

CCOO defensem que l'aplicació s'ha de retrotraure fins a l'any 2007 i negociar a la Mesa General l'increment de l'1% de la massa salarial, en quin concepte i a quines categories s'ha d'aplicar. Tampoc és obligatori que l'increment sigui percentual ni lineal per a tota la plantilla, es poden aplicar modificacions que es negociïn a la Mesa, per solucionar desajustos i, seguint la llei dels PGE traslladar la mateixa variació a les taules salarials del personal laboral.

Per això volem informar que ningú de la plantilla és part per a denunciar l'aplicació de la sentència,ja que ni la llei ni la pròpia sentència diu que l'increment sigui personal sinó a la massa salarial.
Segons la llei,demanar el compliment de sentència és potestatiu només de les parts. Aclarim que a aquesta sentència, actuen com a part només l'Ajuntament de Barcelona i CCOO.

Ni la sentència, ni la llei obliga a incrementar l'1% a cap empleat/da públic si ja teníem les pagues extraordinàries al 100%. El que hem de convocar és la Mesa General per a negociar com es reparteix l'1% de la massa salarial de 2007, (incrementat la massa salarial del 2007) i l'1% de la massa salarial del 2008, (incrementat la massa salarial del 2008).


Continuem en tràmits judicials l'Ajuntament ha retardat fins avui el pagament perquè no volia assumir el deute, en canvi han consignat 50.000.000€ del tancament de 2013 per pagar. Sr. Trias, sap que diu la sentència deixi de jugar amb nosaltres PAGUI LA SENTÈNCIA DE CCOO..