COORDINADORA DE CENTRES MUNICIPALS

CCOO d' EDUCACIÓ A L' AJUNTAMENT US CONVOCA A LA COORDINADORA DE CENTRES MUNICIPALS

El proper dimarts 28 de gener
A les 13'30 hores
a Avgda/ Francesc Cambó, 17, 3r pis.


Temes a tractar:

1. Contenciós interposat per la supressió de la paga extra.
2. Conflicte col·lectiu personal laboral.
3. Memòria d'accions fetes amb els grups polítics.
4. Concurs de mèrits per seleccionar director/a de centres educatius  de titularitat municipal.
5. Propostes d'actuació.
6. Precs i preguntes.

Agrairem que hi assisteixi com a mínim un membre de cada claustre per tal de posar temes i punts de vista en comú.