ELS LABORALS VOLEM RECUPERAR LA NOSTRA PAGA


CCOO AMB ELS LABORALS DEL CEB .

TOT EL PERSONAL DEL CEB LABORAL ACOLLIT AL CONVENI DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA NO ES POT VEURE PERJUDICAT


Tot va començar el 17 de setembre de 2013, quan els sindicats amb representació en el Comitè d'Empresa del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), entre ells CCOO, vàrem presentar una demanda davant del Jutjat Social de Barcelona perquè ens havien tret una paga extraordinària. Aquesta reducció de la paga establerta pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol suposa un incompliment del conveni i afecta al personal laboral de l'Ajuntament de Barcelona i el personal laboral del Consorci adherits al conveni de l'Ajuntament. 

La gerència ens va dir que aquest Reial Decret-Llei estava per sobre de qualsevol conveni laboral. La decisió per part del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), va ser presa en base a una consulta realitzada a la secretària d'administració i funció pública del Departament de Governació i Relacions Institucional, a petició del director de Recursos i Organització.

El dia 24 d'octubre del mateix any el president del Comitè d'Empresa del Consorci, va tenir una reunió amb el Sr. Manel Blasco, l'empresa va deixar ben clar la seva postura, que no hi ha cap possibilitat d'acord. 
                                   
Després de la demanda ve l'acta de conciliació que va ser el passat 30 d'octubre i que va tenir el mateix resultat que la reunió amb el Gerent del Consorci on no es va arribar a cap acord i per tant anirem a judici que serà el proper 17 de desembre del 2013.Us seguirem informant i lluitant