SOM I CANVIS RETRIBUTIUS


CCOO força canvis en el SOM i a les retribucions del personal de Bressol.

El Sistema d’Ordenació Municipal (SOM) aprovat al desembre de 2012  pel plenari municipal  suposava una baixada salarial, dificultar la carrera professional i obrir la porta a la doble escala salarial.

 El nostre col·lectiu d’escoles bressol no veia consolidada la seva categoria professional i les educadores interines van començar a cobrar uns 185 euros mensuals menys.
L’oposició política i la mobilització de la plantilla municipal i els sindicats obre un període de negociació que conclou amb  modificacions al SOM aprovades al plenari municipal de juliol  i suposa una victòria de les escoles bressol  :
-Es reconeix específicament la categoria d’educadora bressol dins del SOM
-Desapareix la diferència salarial per les interines. Doble escala salarial.
-Es respecten els conceptes de la nostra nòmina.
-Recull el complement de direcció.


 Resta pendent altres aspectes del Sistema d’Ordenació Municipal com la carrera profesional.

Això significa que:
La nòmina d’octubre l’IMEB ha de retornar els diners d'aquelles substitutes o interines a qui  havien aplicat el primer SOM aprovat al desembre. A totes, també a les que per qualsevol motiu ja no treballin a l’IMEB. Si alguna persona té algun dubte o problema pot adreçar-se a ccooimeb@ccoo.cat .
Les noves contractacions d'aquet mes de setembre ja tindran la nova estructura salarial.
L’aplicació del SOM a la nòmina també comportarà que en alguns conceptes retributius l’Ajuntament ens aplicarà la jornada de 32,5 hores setmanals al sou base i al complement de destí, compensant la diferencia en el complement de docència. Això és perquè malgrat treballem 35 h. setmanals,  l’Ajuntament només reconeix a efectes retributius  32,5 o 37 hores setmanals. Aquest canvi no suposa cap perjudici retributiu, ni per la jubilació. En resum, a la nova nòmina (entre setembre pels interins i al desembre per la resta) tindrem els mateixos conceptes retributius ( sou base, destí, docència) i el mateix import que ara.


CC.OO-IMEB-Consorci