OBERTA BORSA DE TREBALL DEL CONSORCI

CCOO us informa de la possibilitat d'apuntar-se a les borses de treball del Consorci d'educació de Barcelona.Període d'inscripció de l'11 d'octubre al 25 d'octubre (ambdós inclosos)


Atès que, en algunes especialitats la llista d’aspirants per a formar part de la borsa de treball per a cobrir places vacants i/o substitucions en règim d’interinitat, en centres docents de titularitat municipal, es consideren insuficients i, en previsió de properes necessitats, s’acorda:

Convocar procés selectiu mitjançant concurs públic per formar part de la llista d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents municipals gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona

BORSES DE TREBALL