RESULTAT FONS D'ACCIÓ SOCIAL 1a CONVOCATÒRIA


CCOO EDUCACIÓ AJUNTAMENT US INFORMA DEL RESULTAT DE:

FAS, 1a CONVOCATÒRIA
A Data 13 de Setembre l’administració ens ha informat del resultat final de la primera convocatòria en la que s’han presentat 861  peticions, de les quals 660 han estat acceptades (139 han estat denegades per factures incorrectes i 62 no han presentat la factura)


 L´ import total dels 660 ajuts ascendeix a la quantitat de 44.838,73 €

Ens han informat que el resultat d’aquesta convocatòria ha sortit publicat a la gaseta municipal i a la intranet i als taulells d’anuncis de totes les dependències municipals ( plaça Sant Miquel).

També han informat que els ajuts s’intentarà fer-los efectius a la nòmina del mes d’octubre i cal recordar que l’ import resultant es d’un  20 % de la factura aportada fins a un màxim de 100 € (tal i com consta a les bases).

Qualsevol dubte que tingueu ens els podeu fer arribar a ccooimeb@ccoo.cat o bé al telèfon 933018867.

  

Resta pendent el resultat final de la segona convocatòria extraordinària que es va obrir posteriorment i que es troba en fase de revisió.