FONS ACCIÓ SOCIAL

Els membres de la comissió de seguiment del Fons d'acció social de CCOO us volem  informar.

 En la  Gaseta del 20 de juny de 2013  es publica  la llista (pag.2984) provisional de sol·licitants admesos i exclosos.


-A partir d'aquí s'obre un període de 15 dies hàbils per esmenar els defectes  pels que han estat exclosos, per fer les reclamacions adients i per presentar la documentació original necessària per a cada tipus d'ajut. Aquest termini per presentar documentació, anirà des del 21 de juny fins al 9 de juliol, ambdós inclosos. La documentació s'haurà de presentar per instància a qualsevol dels Registres municipals.

Les consultes seran ateses en els telèfons d'informació de l'OAP: 27740 o 934027740 (Javier), 27752 o 934027752 (Laura), o bé, en la bústia oap@bcn.cat

Nota important:

Els diners del Fons no s'han esgotat i per tant tornarà a sortir una convocatòria que ampliarà algun dels suposits per a la concessió d'ajuts.