FONS ACCIÓ SOCIAL 2ª part

Els representants de CCOO a la Comissió del Fons d'Acció Social voldríem informar-vos.Tal i com ja vàrem explicar en un comunicat anterior, es torna a obrir una convocatòria del fons d'acció social.


Aquesta convocatòria extraordinària  s'obre per tal d'esgotar els diners  que en la primera convocatòria no es van exhaurir.

S'amplia a  fills menors de 18 anys, tots els ajuts protèsics i l'ajut per escola bressol.
Les  bases s’han publicat el 10 de juliol a la Gaseta Municipal, aquí teniu l’enllaç:
Des del'endemà hi ha 20 dies per presentar les sol·licituds, la mecànica és exactament la mateixa.
Les dues diferències entre les convocatòries són:

  • Ampliació ajut protèsic per a fills/es menors de 18 anys.
  • Ampliació ajut Escoles Bressol per a famílies de tot tipus.