PERSONAL LABORAL JUBILACIÓ PARCIAL

JUBILACIÓ PARCIAL
PERSONAL LABORAL

Companyes i companys,


el passat dia 25 de març, es va notificar a l’INSS el manteniment de les condicions sobre la Jubilació Parcial del PERSONAL LABORAL, pactades amb l’Ajuntament. Es mantenen les condicions existents al Conveni 2008-2011, prorrogat fins al 2015, i és extensiu al personal laboral dels Instituts, Organismes Autònoms i Ens adherits al Conveni Marc.


El Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, on es modifiquen les condicions per a la Jubilació Parcial, serà d’aplicació per a totes aquelles jubilacions que es produeixin a partir del 2019.D’aquesta manera es garanteix la possibilitat d’acollir-se a aquesta modalitat de jubilació, sense que es vegin reduïdes les condicions econòmiques; sempre i quan, els candidats compleixin els requisits que s’estableixen en l’article 9 de l’Acord de Condicions de Treball 2008-2015.TOTES I TOTS JUNTS,
SÍ PODEM