UN SOM QUE DISCRIMINA PER GÈNERE.CCOO continua en el camí de denunciar l' Ajuntament de Barcelona per discriminació de genere.EL SOM que va aprovar inicialment l' Ajuntament de Barcelona, que en la darrera comissió de presidència es va acordar retirar per part del Ple Municipal  i que no ha estat negociat ni consensuat amb ningú. AGREUJA LA DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE GÈNERE.
 Una Ordenació de la plantilla municipal que no pensa en mesures per disminuir la diferència per raó de gènere en la plantilla.

ccoo recull mobilitzacions retallades

CCOO VA PRESENTAR UNA DENUNCIA A LA SINDICATURA DE GREUGES.

Resposta sindic de greuges

L' Ajuntament de Barcelona té una regidora d'igualtat que no sabem quina ha estat la seva tasca en aquest SOM.?????

CARTA A LA REGIDORA FRANCINA VILA.

L' Ajuntament de Barcelona va aprovar un pla d' igualtat fa pocs mesos que contradiu tot el que s'aprova en el SOM. Uns regidors per una banda i d'altres per l' altre. Aquí plans d'igualtat, allà discriminació en la plantilla.

PLA D'IGUALTAT.