TERMINI FONS ACCIÓ SOCIAL.

CCOO US VOL INFORMAR DE QUE EN DATA DE DEMÀ, TOT I QUE JA SURT PUBLICAT AVUI, S'OBRE EL TERMINI  DEL FONS D'ACCIÓ SOCIAL.

En darreres informacions us adjuntàvem les bases que sortien publicades a la gaseta municipal.
INFO FONS ACCIÓ SOCIAL

INSTANCIA 


Proces telemàticDemà dia 30 de març surt publicat l'anunci d' inici del termini per presentar les sol.licituds. Veieu
Anunci Gaseta. pag. 99
Altres disposicions El gerent de Recursos Humans i Organització per delegació de l’Alcaldia de 4 de juliol de 2011, disposa:
Convocar la concessió d’ajuts econòmics amb càrrec al fons d’acció social corresponent a l’any 2012, d’acord amb les bases aprovades per Decret de l’Alcaldia de data 27-12-2012 (Gaseta 10-01-2013), i publicar i donar-ne publicitat d’aquesta convocatòria a la Gaseta Municipal, iniciant-se el termini d’un mes per a la presentació de sol·licituds l’endemà de l’esmentada publicació.
Barcelona, 19 de març de 2013. El gerent de Recursos Humans i Organització, Carles Arias i Casal.
(Ref. 851/13)


AIXÒ SIGNIFICA QUE A PARTIR DEL PROPER DIMARTS DIA 2 D'ABRIL I FINS AL 30 D' ABRIL PODEU PRESENTAR LES SOL.LICITUDS.

LA GENT QUE TREBALLEM AL CONSORCI D' EDUCACIÓ O A L' IMEB HAUREM DE PRESENTAR LA SOL.LICITUD DE MANERA MANUAL , DONAT QUE NO TENIM ACCÉS A LA INTRANET MUNICIPAL.
les  podeu recollir als departaments de RR.HH. de la respectiva dependència.
El que és imprescindible és que la sol.licitud arribi , un cop omplerta, a RR.HH. del Consorci o IMEB