LES NOSTRES PROPOSTES REBEN EL SUPORT DE L' AJUNTAMENT DE BARCELONA


CCOO va assistir  ahir a la comissió de plenari i  es van votar favorablement les propostes en defensa  del model d' escola Bressol.


Del Grup Municipal ICV-EUiA:
6.(M1115/7012) La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda instar al Govern municipal a garantir la prestació d'un bon servei educatiu en condicions de qualitat a
totes les escoles bressol municipals. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, cal abordar la incorporació al nou Catàleg de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Barcelona d'un nou tipus o
subtipus de lloc d'educadora d'escola bressol d'acord amb la representació sindical.
Aprovat amb el vot de totes les forces polítiques i abstenció del PP.
Preguntes presentades.

Del Grup Municipal ICV-EUiA:
3.(M1115/7011) Que comparegui el responsable del Govern municipal per explicar la reducció
d'una hora de treball diari a les persones que exerceixen la funció d'ajudant de cuina a les
escoles bressol municipals

Del Grup Municipal PSC:
12.(M1115/7005) Quins canvis s'han aplicat (o s'ha permès que les empreses apliquin)
al funcionament del servei de menjador de les escoles bressol municipals? Quines afectacions
tenen aquests canvis als contractes amb les empreses adjudicatàries dels servei de menjador a les escoles bressol municipals? (Es demana còpia per escrit de la resposta).


Ordre del dia.