El nou Catàleg de Llocs de Treball modifica les condicions laborals i genera situacions de desigualtat

El nou Catàleg de Llocs de Treball modifica les condicions laborals i genera situacions de desigualtat

LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA ES DIRIGEIX AL SÍNDIC DE GREUGES

La Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Barcelona, va presentar ahir, 14 de febrer, una reclamació al Síndic de Greuges. En aquesta reclamació es denuncia que l'Ajuntament va aprovar, en el Plenari del 21 de desembre de 2012, un nou Sistema d'Ordenació Municipal (SOM) que vulnera la "Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres".

No s'ha fet cap estudi de gènere previ per determinar si aquest SOM millora o empitjora la situació dins de la plantilla, i tampoc s'ha negociat res amb les organitzacions sindicals.