No podiem quedar fora de l' acord

CCOO d'Educació a l' Ajuntament de Barcelona no podia permetre quedar fora de l' Acord.

Que significava això per al personal docent homologat:

1- Perdre la negociació col.lectiva. Es a dir que els/les  treballadors/es, no poguessin mitjançant els seus representants, negociar les condicions de treball..


Fixeu-vos en allò que podíem perdre/ho guanyar.

1- Un acord que no tenia  present els docents municipals. Un acord coix per l' Ajuntament de Barcelona.
2- Un acord que situava als docents municipals en el marc del decret Rajoy i les disposicions del propi Ajuntament.


Exemples:

Volien deixar-nos fora de:

Exemple 1 :  Baixes laborals. El decret Rajoy  i decret d'alcaldia. Reducció del 50% del salari els tres primers dies de baixa i del 25 % del 4 al vintè dia de baixa. Excepcions: :intervencions quirúrgiques, algunes determinades malalties cròniques, malalties professionals i accidents laborals.
L'acord preveu excepcionar també:
1 baixa per any natural.
2 períodes de repòs prescrits pel metge. ( màxim 48 hores).
Baixa per intervenció quirúrgica ambulatòria.
Revisió cada 6 mesos en funció de l' index d'absentisme.

Exemple 2 : Premis antiguetat. L' Ajuntament de Barcelona en funció del decret Rajoy suprimia els dies adicionals de vacances del premi d'antiguetat.
L'acord preveu compensar això amb l'increment de la dotació econòmica:
Als 25 anys  es passa del 35 al 50%  d'una paga integra.
Als 30 anys del 40 al 55%.
als 35 anys del 50 al 65%.
als 40 anys del 60 al 75%
als 45 anys del 60 al 100%

Exemple 3 :  Fons Acció social.
L'acord preveu posa en funcionament abans de finalitzar aquest any 2012 un fons d'acció social amb una dotació de:
Any 2012: 200.000 €.
Any 2013: 250.000 €
Any 2014: 300.000€
Any 2015: 350.000€  

Exemple 4:   Avançament pagues extraordinàries.
L' Acord preveu que el personal docent homologat també pugui avançar el pagament de les retribucions extraordinàries al mes de gener ( corresponent a Juny) i Juny ( corresponent a Desembre) 

 Resumint:

El mes de desembre (21) abonament nòmina i retorn de les deduccions del mes de juny.
El mes de gener ( 2-3) abonament de la paga extraordinària de juny.
El mes de gener ( 30) abonament nòmina .
El mes de juny ( ? ) abonament nòmina i paga extraordinària de desembre.
El mes de desembre (21) abonament nòmina.

Les escoles municipals