Resum i acords de l’Assemblea de treballad@rs municipals al Casinet d’hostafranc

La mesa de l’Assemblea, representada per tots els sindicats de l’Ajuntament de Barcelona i la Junta de Personal, informa dels punts que l’Ajuntament, després de les mobilitzacions i contactes previs, ha col·locat finalment amunt de la Mesa General de Negociació:
*Prorrogar  la vigència del conveni  fins el 31 de desembre de 2015 sempre que no entri en col·lisió amb la normativa vigent  (i si com passa ara els decrets posteriors  col·laciona amb els drets del treballadors?).
*Paga de Nadal: de manera voluntària es pot demanar  l’avançament de la paga de juny al mes de gener. Així sucessivament durant 3 anys . No es diu quan i com cobrarem la paga de Nadal 2012 que perdem.
*Establir un grup de treball per definir la carrera horitzontal  i negociar la Relació Lloc de treball del personal municipal.
*Flexibilitat a l’hora de establir dies de vacances d’acord amb les necessitats del servei (no afecta al sector d’educació).
*ILT (baixes). Inclou com a excepció perquè no ens descomptin: l’ intervenció quirúrgica sense hospitalització , i si amb anterioritat a la ILT hem estat  1 any sense agafar la baixa . Es parla d’estudiar la possibilitat que l’Ajuntament complementi el 100% de la baixa si (durant 6 mesos) del total de la plantilla no ha  hagut més del 4% d’absentisme laboral per ILT. NO accepten la proposta d’incloure les malalties cròniques a les excepcions.
*Es posa en marxa el Fons d’acció social aprovat al conveni.

Després dels aclariments, s’obre un torn de paraules on s’expressa  unànimement la disconformitat absoluta amb signar qualsevol acord amb l’Administració en les condicions presents, i propostes per continuar el full de ruta que com personal municipal ens havíem marcat al mes d’octubre. També es rebutja la possibilitat que el col·lectiu docent municipal adscrit al Consorci d’Educació quedi fora d’un eventual acord.  Es passa a votació i s’aprova:
1-      Intensificar les accions i rebutjar les propostes i el xantatge de l’Ajuntament.
2-      Retirar la proposta de 3 hores de vaga per divendres ( proposta feta per la CGT)
3-      El divendres 23, jornada de lluita. A les 12’30 assemblea-concentració a sant Jaume, i a  partir de les  16 h.  tothom  al carrer Escarp (RR.HH de l’Ajuntament) per acompanyar als delegats de la Mesa General  que es reuniran amb l’empresa. Allí decidirem com continuem les accions