CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Intervenció de CCOO  a la reunió de la Permanent del Consell Escolar Municipal de Barcelona reunida el dia 30 d’octubre de 2012

En referència a l'informe de la presidència del CEM B en la reunió d’avui de la seva Comissió Permanent …

…  l'informe no fa referència a un fet molt greu i preocupant per a l'educació de la nostra ciutat, recentment la quasi totalitat dels claustres de les escoles Municipals de Barcelona han fet públic als mitjans de comunicació la demanada de la seva dimissió com a Regidor d'educació. Aquest és un fet d'una importància cabdal i del qual aquest Consell Escolar Municipal de Barcelona, justament presidit per vostè, se'n ha de fer ressò i ha de poder tenir informació de primera mà de les causes que ens han portat a aquesta situació i de quina és la solució que es proposa al tema plantejat.
Sr. Ardanuy què pensa fer vostè al respecte ?

.......................?