ACORDS DE LA COORDINADORA D'ESCOLES

  

El 9 d'octubre de 2012 hem acordat a la coordinadora d'escoles:
1. Presentar al plenari de l'Ajuntament de Barcelona, la carta demanant la dimissió de Gerard Ardanuy ( regidor d'educació) per l'incompliment de les seves funcions.


2. Presentar un contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Barcelona per no pagar al personal docent una part de la paga d'estiu.


3.El 17 d'octubre participar en la concentració del personal de l'Ajuntament de Barcelona, a les 18 hores a la plaça Sant Jaume.
És necessària l'assistència del personal, tot el professorat que treballa al matí hi pot ser.


4.El 19 d'octubre fer pública la demanda de DIMISSIÓ del regidor i denunciar en una roda de premsa tots els problemes que estan tenint els centres  educatius: substitucions de les baixes per malaltia a partir del 10è dia, manca de manteniment dels equipaments, acomiadament d'interins, contractacions del 80%, etc. Es demana l'assistència del professorat com a públic.

  

 

RECORDEU LES PROPOSTES DE L'AJUNTAMENT SOBRE CONDICIONS LABORALS:


Cobrament del 50% els 3 primers dies de baixa. ( a aplicar a partir del 15 d'octubre).

No concessió dels dies de permís per antiguitat. ( a aplicar a partir de l'1 de gener ).

Menys drets en conciliació familiar. No cobrament del 100% en la baixa per maternitat.

etc,etc,etc.......................