La Comissió de Plenari aprova dues propostes en defensa de les escoles i els professionals municipals.


Aquest mati la Comissió de Plenari ha aprovat dues proposicions en defensa de les nostres escoles i les nostres condicions laborals. Felicitar els grups municipals i al personal de les escoles que hem participat aquest matí en la Comissió. Avui s'ha parlat de nosaltres i la nostra tasca .
Les proposicions presentades per ICV-Euia i UpB han rebut el suport de PSC, PP i l'abstenció del grup de CiU en un cas i l'abstenció de CiU i PP en l'altre proposició.Noticia a BTV

Reproduïm les proposicions
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 9.- (M1115/3821) La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda: 1. Mantenir i enfortir el compromís amb el model Barcelona d'educació pública i de qualitat, per mitjà del suport i la millora sostinguda de la xarxa de centres de titularitat municipal. 2. Instar al Govern municipal i al Consorci d'Educació de Barcelona a no aplicar sobre la xarxa de centres educatius municipals de primària, secundària, formació d'adults, ensenyaments artístics i educació especial, cap mesura que impliqui una reducció en els serveis educatius i les plantilles professionals, com a garantia del compromís per l'ensenyament de qualitat.
 Del Grup Municipal UpB: 10.- (M1115/3814) La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda instar el Govern municipal a no traslladar de forma mimètica la proposta de reducció salarial del cos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya al cos de funcionaris docents de l'Ajuntament de Barcelona, i a establir una mesa de negociació per tal de definir actuacions i polítiques pròpies per a l'excel·lència educativa en un marc d'austeritat i contenció de la despesa.
Del Grup Municipal PSC: 11.- (M1115/3832) Que el Govern municipal garanteixi la continuïtat del model de les escoles municipals, tant pel que fa al projecte com a les dotacions de personal i organització per tal de reconèixer i consolidar la qualitat d'aquestes escoles, que compten amb una llarga tradició a la nostra ciutat.

Sens dubte una bona noticia per a totes i tots els que treballem a les escoles municipals.
 Grup UpB
Grup ICV-Euia 
Grup PSC