El personal d'educació Municipal diem prou.


CCOO d 'educació de l'Ajuntament de Barcelona diem prou a les imposicions que infravaloren els professionals i el servei educatiu que oferim.

Avui dia 27 de juny la coordinadora d'escoles municipals en reunió ha decidit el següent:

1- Promoure i votar a tots els claustres de les escoles municipals un declaració denunciant la situació i demanant la dimissió del regidor d' Educació  ( Gerard Ardanuy) per la seva manca d'implicació en els centres municipals.Manifest consensuat per aprovar als claustres+

2- Entregar totes les declaracions aprovades en claustre a la propera comissió de plenari del mes de setembre.

3- Anar al plenari de l' Ajuntament del proper dia 29 de juny a les 9,15 hores per recordar que la veu dels professionals no pot ser obviada..


+hores lectives, +alumnes per aula,                         i
-Professionals, -sou,  -recursos,  -cobriment de les baixes, -hores pel personal substitut,-........

Retallades+
Acord govern Generalitat+

Això no té futur.


us esperem a totes i tots el proper dia 29 de juny i  us animem a  aprovar a tots els claustres la proposició de denuncia i demanda de Dimissió del Regidor d' Educació