Resum reunió Regidor Educació

CCOO us vol adjuntar el resum de la mesa sindical de la reunió que vàrem tenir el passat dia 2 de maig amb el Regidor d'Educació.

Barcelona, 4 de maig de 2012


Benvolguts companys i companyes,
            El passat dia 3 de maig, a la seu de l’ IMEB, ens varem reunir una representació de les escoles que tenen personal homologat (Primària, Secundària, Ensenyaments Artístics, Adults, Educació Especial), amb  el Regidor d’Educació i els gerents de l’ IMEB i el CEB. L’objectiu d’aquesta reunió  era plantejar a l’ Ajuntament de Barcelona la necessitat d’una interlocució amb capacitat de decisió per abordar i tractar els temes plantejats als centres  de titularitat municipal.

            Concretament:

1-    Aplicació de la resolució de plantilles als centres municipals. L’aplicació del RD 14/2012, del 20 d’abril, sobre les Mesures urgents de racionalització de la despesa pública en matèria d’Educació, suposa, en l’àmbit de la Generalitat, la supressió de 2.000 llocs de treball; la incorporació de nou alumnat amortitza part d’aquests llocs de treball. En el nostre àmbit municipal no tenim possibilitat d’incrementar les plantilles per l’efecte de nous alumnes.
La resposta del regidor va ser emplaçar-nos a estudiar l’aplicació als centre municipals quan surti aprovada la Resolució de plantilles per part de la Generalitat.
2-    L’ aplicació del  Decret de mesures d’austeritat de la Generalitat aplica una reducció inicial del 3% del sou en complement específic de la paga de juliol. La decisió d’aplicar-ho al personal municipal no la vol prendre el Consorci i s’ha demanat informe als serveis tècnics de l’ Ajuntament.
3-    Interpretació i  adequació de les normes dels centres públics a l’ Ajuntament. El regidor es va comprometre a crear un grup de treball estable amb les direccions per regularitzar aquesta situació “ alegal”.
4-    Normativització dels criteris per gestionar la borsa d’interins. Es tracta d’un tema plantejat i pendent de resoldre a la Mesa de Seguiment de Conveni.
5-    Problemes amb el manteniment dels centres.  El regidor va contestar que està pendent de l’acord entre les  administracions consorciades.

            Finalment el Sr. regidor va manifestar el seu interès en mantenir reunions periòdiques per abordar els problemes dels centres municipals.


MESA SINDICAL
UGT-CCOO IMEB-CEB