El Conseller Puig sembla donar instruccions a l' Ajuntament.

CCOO vol denunciar les formes poc democràtiques d'aquest Ajuntament.

La mesa sindical volia i vol el suport de totes i tots els treballadors en la reunió per decidir la retallada de 1.500 Euros  en la nostra propera nòmina. Volem ser coneixedors de primera ma de les decissions que pren l' Ajuntament.
RR.HH. ha enviat una nota intimidatòria i repressiva al respecte.Assabentats que demà dia 17 de maig de 2012 hi ha convocada una trobada a les 8:45 al carrer Escar, s/n, per donar suport a la Comissió paritària de Seguiment del

Conveni de l’Ajuntament, i en la que s’esmenta l’acord de que “totes les escoles facilitin l’assistència per donar suport a la Comissió”, informem que, ni l’Ajuntament de

Barcelona ni el Consorci d’Educació han rebut cap notificació ni s’ha donat cap autorització per assistir-hi en horari laboral.

Per aquest motiu, la no assistència o abandonament del lloc de treball, de forma no justificada, podrà ser objecte d’un procediment disciplinari.


Àrea de Recursos Humans

DEMÀ HI SEREM TOTS I TOTES . NO HI FALTIS. Per dignitat, per democràcia, perquè l' Ajuntament ha perdut el Nord i no sap com justificar les seves decissions.