Decisions de Via Augusta.Per nosaltres també? L' Ajuntament de Barcelona còmplice?

Tota la info+

Retribucions 2012. Estafa!!!!

Dijous negre a l'educació pública i per als seus professionals
Destralada contra l’educació pública
S’ho estan carregant tot! 
       
CCOO exigeix al Departament d’Ensenyament que faci el favor d’aturar l’atac a l’educació de Catalunya i aturi totes les retallades.   

Les restriccions presentades al Pla econòmic i financer de la Generalitat  han incrementat l’ofec que patiran els centres educatius públics de Catalunya amb noves retallades presentades aquest matí a la Mesa Sectorial.
Aquestes restriccions han modificat el document de plantilles que havia estat presentat com a definitiu a la mesa sectorial del 9 de maig i que CCOO no va acceptar ni acordar.
En què consisteixen aquestes noves retallades?
a)    A partir de l’1 de setembre de 2012, les escoles de primària hauran de minorar ½ mestre per sobre del que ja s’havia previst:
9 de maig
31 de maig
1 línia
Perdien 0.5
Perden 1
2 línies
Perdien 1
Perden 1.5
3 línies
Perdien 1.5
Perden 2
b)  Als centres de secundària es redueix una hora d'atenció directa a l'alumnat: la previsió que es feia de 2’7 hores de suport per grup a l’ESO es redueixen a 1’7h. Per aquest concepte la reducció de plantilla és de 1/2 professor per cada 10 grups. 


A aquesta retallada cal afegir la reducció per increment d'1 hora de la jornada lectiva.


Reducció de plantilla per increment d'1 hora lectiva a cada docent:
  • -4 professors en centres de més de 60
  • -1 professors en centres de fins a 25 docents
  • -2 professors en centres d’entre 26 i 40 docents
  • -3 professors en centres entre 41 i 60 docents


c) El personal substitut deixarà de cobrar el més de juliol encara que tingui 9 mesos treballats (afectant a 1721 persones aquest curs).  Una retallada prèvia va ampliar de 6 mesos a 9 els necessaris per cobrar el mes de juliol. Ara es perd definitvament aquesta paga. Es trenca per tant, un altre cop, l’acord de mesa sectorial de l’any 2005.
d) Al substitut només pagaran  la part lectiva de la substitució.


Les substitucions cobriran només la part horària d’activitats lectives amb alumnes sense incloure la substitució de les reduccions lectives (direcció, coordinació…), el temps d’esbarjo d’infantil i primària, les guàrdies o les tutories individuals en el cas de la secundària. La jornada del substitut es completarà amb la part proporcional d’hores complementàries que correspongui.

Aquestes retallades es produeixen en un escenari d'increment d'alumnes escolaritzats (més de 15.000  nous alumnes enguany), d'un increment de les ràtios a les aules (fins al  20%) i d'una nova retallada salarial generalitzada. Tot plegat suposarà una molt important pèrdua de llocs de treball, la massificació de les aules, la precarització de la feina del professorat substitut, les dificultats de l'atenció  i les condicions de l'aprenentatge de l'alumnat i  en definitiva  una pèrdua de la qualitat de l'educació.
Com afecta el conjunt de retallades a les plantilles?

INFORMACIÓ DONADA PEL DEPARTAMENT
Dotacions professorat
Concepte
Primària
Secundària
Total
Necessitats:
·         Increment d’escolarització
·         Jubilacions previstes (a 31/08/2012)
+594
+850
+856
+630
+1450
+1480
Total necessitats curs 2012-2013
+1444
+1486
+2930
Llocs de treball que s’estalvien gràcies a:
·        Increment d’1 h lectiva per al curs pròxim

·         Increment de ràtios

·  Noves mesures derivades de Pla Econòmic i Financer
-1132


-236
-644
-1099


-289
-300
-2231


-525


-944
Total dotacions retallades
-2012
-1688
-3700

Interins que es quedaran sense vacant  
SENSE COMPTAR PÈRDUA SUBSTITUCIONS
568
202
770
CÀLCUL de CCOO
Per no substituir absències inferiors a 15  dies
Aprox 1500
 TOTAL PÈRDUES DE LLOCS DE TREBALL
2270