Aquest divendres les escoles municipals

Ja podeu veure les imatges d'aquest matí. CCOO us vol donar les gràcies a totes i tots. El dimarts la mesa sindical emetrà un comunicat amb la valoració i les properes accions.


Btv. Noticies 

Aquest divendres dia 25 acte de les escoles municipals de Barcelona per la dignitat laboral i professional dels nostres treballadors i centres.


9,00 h- Ens trobem a Via Laietana, 16 ( Al costat de la plaça sant Jaume) per preparar les accions i debatre.

9,30 h - Concentració davant de l’ Ajuntament de Barcelona.

9,45 h - Accions per fer-nos presents al Plenari de l’ Ajuntament de Barcelona.

10,15 h - Entrega d’instàncies al registre de la Plaça Sant Miquel. ( Novíssim).

10,30 h - Activitats lúdico-reivindicatives a Plaça Sant Jaume. Confiem en les vostres aportacions.

11,00 h - Lectura del Manifest per les escoles Municipals de Barcelona.


  • Recordeu que tenim autorització per Assemblea de 9 a 11 hores, a aquest temps cal afegir-hi el temps  necessari per a desplaçar-nos des del nostre lloc de treball i el de retorn.
  • Recordeu de portar els cartells de la vostra escola per fer-los visibles. Us facilitarem espais on enganxar-ho.
  • Recordeu portar la instància personal. Si algú no pot assistir que li faciliti la instància a algun company del centre.
  • Recordeu de fer extensiva aquesta convocatòria a tota la comunitat educativa.


Manifest 25M
L’ Ajuntament de Barcelona  és responsable dels seus centres?

Més de cent anys de tradició educativa de l’ Ajuntament de Barcelona no es poden malmetre en decisions preses cada cop més lluny del Consistori.

L’Ajuntament de Barcelona s’ha preocupat per portar endavant projectes que puguin donar resposta a les diferents realitats i necessitats de cada centre; potenciant valors, projectes innovadors, essent capdavanters en projectes pedagògics integradors. Cal recordar que la formació professional dels nostres centres ha estat capdavantera per aquesta ciutat, Ajuntament i el nostre país.   Tenim centres que són referents a nivell  educatiu  i d’ altres que són pioners i únics.

Barcelona té una tradició centenària a través dels centres municipals a nivell pedagògic,  hem passat per diferents etapes i el model educatiu de l’ Ajuntament de Barcelona  sempre ha volgut  ser un referent malgrat les dificultats. Els professionals ens sentim orgullosos d’ haver pogut oferir una resposta de qualitat a la diversitat de l’ alumnat i d’ haver pogut donar resposta a les demandes de la nostra realitat social i cultural. La Barcelona que tots i totes construïm.

Sr.Alcalde, ens sentim en terra de ningú. Sense recolzament per part de ningú, sense interlocutors per enllestir els projectes dels nostres centres.  No volem perdre la vocació de docents, la il·lusió dels mestres i professors com a servei a la ciutadania.

 Sr. Alcalde, un alumne exclòs del grup és el nostre fracàs més gran. Així ens sentim, no volem sentir-nos exclosos de l’Ajuntament de Barcelona i de la cultura educativa d’ aquest Ajuntament, del que en formem part.