Compte!!! error en les nòmines.

CCOO davant l'allau de consultes relatives a les nòmines rebudes a domicili. Voldríem  informar-vos després de consultar el departament de nòmines del Consorci.

El Consorci d' Educació ha canviat l'empresa externa que gestiona l'impressió i enviament de les nòmines, aquest canvi és el que ha provocat determinades disfuncions.
Principals problemes:
1- Hi ha un error en el segell de l'empresa. Consta l'Ajuntament de Barcelona- Institut d' Educació. Això no ha de ser així .
2- En una de les impressions de la nòmina apareixen doblats conceptes dels abonaments. Es tracta d'un error d'impressió però el resultat final és correcte.
3- En el certificat d'empresa per a la declaració de la renda hi ha un error. Hi consta només l'aportació de 2011 ( Aprox. 100,32 ). Si comproveu el certificat que us ha enviat el BBVA la quantitat és molt superior donat que les aportacions del 2010 , fiscalment són computables el 2011.

CCOO exigim al Consorci una rectificació ràpida per a regularitzar les informacions de la nòmina i per no tenir problemes amb la declaració de la renda 2011