MESA SECTORIAL ENSENYAMENT


Avui, 15 de març, ha tingut lloc l’última reunió amb el Departament d’ensenyament per parlar de les mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari que de manera unilateral vol imposar.

 


En la reunió anterior el Departament va plantejar noves retallades de plantilles als centres i salarials als docents:


FP: El Departament augmenta de 5 a 7 el nombre d’alumnes que dóna dret a una hora lectiva setmanal per a la tutoria de formació en centres de treball (FCT) i incrementen les hores lectives de reducció per la coordinació en funció del nombre de famílies professionals.

ESO: Incrementen les hores lectives de reducció per la coordinació en funció del nombre de grups.

Estadis: Mantenen la proposta anterior: Es necessiten 9 anys per assolir el primer estadi en lloc de 6 anys com fins ara. Només reconeixeran l’assoliment de l’estadi des del moment de la presentació de la sol·licitud, no des de l’acompliment.

Primària: Tots els centres tindran ½ mestre menys per la disminució d’hores de coordinació.

Escoles rurals (ZER): El Departament, a petició de CCOO, obrirà un capítol específic de negociació abans del 12 d’abril, a la Mesa Sectorial per la revisió de l’acord signat per CCOO al 1997 per tal d’adequar les plantilles.

Compactació i reducció de jornada per maternitat: Es podrà compactar la reducció d’1/3 de la jornada i de la meitat de la jornada cobrant el 80% (igual a 122 dies) i el 60% (igual a 182-183 dies) respectivament.

Aquestes noves mesures es començaran a aplicar a partir de la publicació al DOGC.
Tot i que ha hagut alguna lleus modificacions de millora, CCOO no pot donar suport a la globalitat del document ja que trenca acords signats pel nostre sindicat, empitjora les condicions de treball i la qualitat de l’ensenyament públic