INFORMACIÓ MESA SINDICALInformació de la reunió de l’ IMEB amb la Mesa Sindical (UGT-CC.OO)

Avui 8 de març, la direcció de l’Institut d’Educació s’ha reunit amb els representant de la Mesa
Sindical de l’IMEB. Segons ens indiquen, fruit de les reflexions del col·lectiu i de la voluntat de
diàleg amb les direccions de les escoles i amb els sindicats, hi ha marge per concretar algunes
de les mesures proposades perquè “l’impacte no sigui tant fort”.


Propostes de l’ IMEB:

1-Externalitzar 3 escoles. És una mesura que depèn de l’Ajuntament i de la Llei de
Pressupostos Generals de l’ Estat. Aviat estarà en procés d’execució.

2-Suport educatiu. Es manté una persona de suport per grup a tots els centres en la franja
horària de 12 a 15 hores. Acollida igual. Possibilitat de no retallar res (ara és mitja hora a
cada grup) no semblen disposats ; si  tenir present els plec de condicions (borsa d' hores,
adaptació...).

3-Ràtios. Hi ha un augment global de 883 infants (96 en nadons, 257de 1a2 i 205 de 2a3).
És un augment lineal i es prioritza , a les escoles de 6 grups, 1-3-2 . Aquest augment no té
elements correctors del mapa actual de la xarxa (aules buides, oferta-demanda...). S’accepta
veure correccions segon les escoles i en el procés de matriculació (bessons...).

CCOO continua rebutjant les mesures plantejades per l’equip de govern de CiU a
l’Ajuntament de Barcelona en relació a les Escoles Bressol.

CCOO rebutja frontalment l’externalització de tres noves escoles pel curs vinent. La Llei
de Pressupostos Generals de l’ Estat no és un inconvenient per a la contractació d’interins.
L’externalització és una deixadesa de responsabilitats i te poc a veure amb la tradició educativa
del’ Ajuntament de Barcelona, plasmada en la Carta Municipal.

CCOO vol mantenir els llocs de treball del personal de suport educatiu com element principal
en la qualitat educativa dels nostres centres. No accepten la retallada de la Generalitat com
criteri de despesa. Cal mantenir la dedicació horària.

Ràtios; Increment gairebé lineal sense més criteris que els espais. Ens manquen criteris de
planificació, per districtes , barris….No és pot augmentar la ràtio i rebaixar mitja hora de suport

CCOO continuarà pressionant ,sense trencar les vies de diàleg amb l’ IMEB ,per mantenir la
qualitat educativa dels nostres centres.