Bressol als districtes.

Bressol arriba als districtes i amb el suport de partits polítics aprova mocions en defensa del model d' Escola Bressol i en contra de les externalitzacions.


Sant Martí aprova declaració en defensa de les Escoles Bressol.

 Video plenari +
Ordre del dia del Plenari


Ciutat Vella aprova  declaració en defensa de les Escoles Bressol.
Ordre del dia del Plenari+

Les Corts no aprova declaració.
Ordre del dia del Plenari

Gràcia, aldarulls al plenari, no es pot parlar.

CCOO continua donant suport a les iniciatives presentades per grups polítics i defensades per professionals,  mares i pares als plenaris de districtes.

Les Escoles Bressol són de totes i tots.

El proper ple de districte  Horta Guinardó.  Calendari +

#Ple Horta Guinardó

@ SOS BRESSOL

@ PLATAFORMA 0-3