MESURES RIGAU-MAS COLELL

La darrera setmana el govern de la Generalitat i la Conselleria d'Ensenyament ha presentat un seguit de mesures lesives pels treballadors/es i la qualitat de l'educació pública.


Reducció del 3% en el nostre salari .Mes info+


Criteris de confecció de plantilla. Mes info+
Document + 

Modificació sistema carrera professional. Sexennis.Mes info+
Document +


Mesures que suposen una nova rebaixa dels nostres salaris, especialment les persones de recent incorporació; al mateix temps un empitjorament de les nostres condicions de treball. Ens caldrà veure ara com pensa aplicar aquestes mesures el Consorci d' Educació- Ajuntament de Barcelona.