PROMOCIÓ INTERNA I OFERTA PÚBLICA AJUNTAMENT

El divendres dia  13 de gener es va convocar una reunió sobre una serie de temes pendents del

conveni 2008-2011, on es va tractar el tema de les convocatòries pendents de Promoció Interna i d’Oferta Pública.
L’Ajuntament està disposat a tirar endavant totes les convocatòries que ja estan aprovades. El calendari definitiu de cadascuna de les proves es definirà en una propera reunió que tindrà lloc la setmana vinent.

És previsible que el desenvolupament de les convocatòries es reparteixin
entre l’any 2012 i el 2013.