Les escoles bressol i l’Ajuntament
Mai en els últim 30 anys havíem patit un retrocés  tant fort en els drets socials, laborals i econòmics que tenim com  a treballad@rs i ciutad@ns . Retallades a l’educació i l’anunci del consistori barcelonès de  privatitzar el model de les escoles bressol municipals. Diuen que no és sostenible, com si l’educació de la petita infància fos un negoci rentable. Els i les treballadores de bressol estem mobilitzats per defensar i crear opinió favorable al 0-3 , públic i de qualitat. El 2 de desembre participàvem a l’audiència pública de presentació dels pressupostos municipals, i aquesta setmana ens mobilitzàvem a l’IMEB.

Per CC.OO tenim per davant el repte d’explicar i convèncer a la ciutadania  i a l’Administració dels nostres objectius : mantenir un model de qualitat al cicle 0-3; es a dir, un model que doni instruments d’aprenentatge als infants, col·labori  amb  llurs famílies, sigui compensatòria de desigualtats,  respongui socialment a la conciliació de la vida laboral i personal, i  sigui responsable amb els dret laborals dels seus professionals. La garantia de tot això és l’escola bressol pública. Per assolir els nostres objectius cal ser perseverant, cercar totes les aliances possibles, estar units com a col·lectiu i no cremar etapes abans de temps. És prioritari garantir l’estabilitat dels interins, ràtios i mantenir els compromisos de l’anterior consistori.  Volem respostes clares i no declaracions ambigües.

Entenem que l’educació és una inversió de futur, per això defensem optimitzar recursos públics sense retallades que vagin en detriment de la qualitat l’educació. Esperem que els responsables municipals aclareixen i concretin quin és el seu model, i donin respostes a les nostres demandes.