La nostra. Una feina poc valorada!


 El nou govern del PP a Espanya ja ens ha anunciat les seves orientacions per superar la situació de crisi. Tot i que sembla que només és "el principi del principi" ( traducció lliure). El govern de la Generalitat de Catalunya fa un seguit de concrecions ja anunciades el mes de desembre. La primera questió que ens afecta són els estadis de promoció docent ( vulgo:sexennis).
Com totes/ts debeu saber tenim el nostre sou homologat als docents del Departament d' Ensenyament i per tant aquesta proposta ens afectarà a tots/es els docents municipals
.
Us volem mostrar els documents que la Consellera ja ha presentat.
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Noticies/Actualitat/Documents/ARXIUS/Mesures_revisio_estadis.pdf


Aquesta no és la única proposta; d'altres propostes que ens afecten com a docents municipals les podeu veure a:
http://sindicat.cat/actualitat/act_mesures_2012_estadis.pdf

CCOO us convoca el proper dimecres,  per mostrar el nostre rebuig a aquestes mesures , a les 17,30 hores a la Pça St. Jaume.
http://portal-ccoo.blogspot.com/2012/01/manifestacio-del-dimecres-18-de-gener.html