Comissió tècnica oferta pública

El darrer dia 20 de desembre es va reunir la primera comissió tècnica derivada de la taula de seguiment del dia 15. Podeu veure
http://educacioajuntament.blogspot.com/2011/12/mesa-seguiment-consorci-d-educacio.html

En aquesta reunió s'havia de tractar el tema de presentació de proposta d'oferta pública de 2012. Tal i com prescriu el conveni, en el darrer trimestre de cada any natural, cal analitzar les plantilles i comprovar les vacants estructurals per tal de que l'Ajuntament aprovi aquesta proposta.

Analitzades les dades de plantilla i amortitzant les places de l'oferta pública d'aquest any.
Hi ha un total de 92 places estructurals. Desglossades: 42 de mestres d'infantil i primària ( diferents especialitats) , 19 de Professors/es d' Ensenyament Secundari   i 31 de Professors Tècnics de Formació Professional.

El següent pas és fer arribar aquesta proposta  a l' Ajuntament. Malgrat ja ha mostrat la seva poca predisposició a incloure aquesta oferta pel 2012. CCOO continuarem exigint allò que indica l' EBEP de que cal convocar les places que estiguin ocupades de manera estructural en l' administració.
Recordeu que no és un increment real de places, senzillament la consolidació de les ja existents