Oposicions docents. Ajuntament de Barcelona
Ahir  es va convocar la primera reunió de tribunal del  procés d’oposicions  de l’ Ajuntament de Barcelona. En aquesta reunió del tribunal general es va acordar publicar la llista d’admesos i exclosos  al procés, la composició dels  tribunals i el calendari aproximat de realització de les proves.
CCOO us volem adjuntar la connexió  amb el Consorci per a tot el seguiment:

Recordeu que s’han convocat  34 places de Professor d’Ensenyament Secundari i 29 places de Mestre.
Una primera dada ens diu que s’han presentat  370 persones al procés sobre 63 places ofertades . Desglossat per sectors :
128 opositors a 29 places de Infantil i Primària. Relació de 4.41 persones per plaça.
242 opositors a 34 places de PES. Relació de 7.11 persones per plaça.

El calendari provisional és:
Prova de català 11 de gener 9'30 hores.
Part A ( temari) de la fase d'oposició 1a quinzenade febrer( probablement11).

Desglossem per especialitats:

INFANTIL I PRIMÀRIA.
Educació Infantil: 38 opositors per a 7 places. Relació de 5,42.Primària: 41 opositors per a 8 places. Relació de 5,12.Educació Física: 5 opositors per a 1 plaça.   Relació de 5 .Audició i llenguatge: 12 opositors per a 3 places. Relació de  4Educació Especial: 22 opositors per a 6 places. Relació de 3,66.Anglès: 6 opositors per a 2 places. Relació de 3.Música: 4 opositors per a 2 places. Relació de 2.
PROFESSORS/ES D’ENSENYAMENT SECUNDARI.

Geografia i Història: 47 opositors per a 2 places. Relació de 23,5. Formació i Orientació Laboral: 10 opositors a 1 plaça. Relació de 10 . Intervenció Socio-Comunitària: 16 opositors a 2 places. Relació de 8. Matemàtiques: 8 opositors a 1 plaça. Relació de 8.Física i Química: 16 opositors a 2 places. Relació de 8.Psicologia i Pedagogia: 40 opositors a 5 places. Relació de 8. Català: 15 opositors a 2 places. Relació de 7,5.Música: 7 opositors a 1 plaça. Relació de 7.Castellà: 14 opositors  a 2  places. Relació de 7.Anglès: 37 opositors a 6 places. Relació de 6,16.Administració d’empreses: 5 opositors a 1 plaça. Relació de 5Dibuix: 9 opositors a 2 places. Relació de 4,5.Educació Física: 4 opositors a 1 plaça. Relació de 4.Processos i Mitjans de comunicació: 10 opositors a 3 places. Relació de 3,33.Tèxtil: 4 opositors a 3 places. Relació1,33.