Nòmines de Desembre

Després de moltes incertesses. La Direcció d'Organització i RR.HH del Consorci ens ha comunicat el següent:

El personal del Consorci  que prové de l' Ajuntament de Barcelona: Laborals o funcionaris, cobrarà la nòmina el dia 22 . En aquesta nòmina s'inclourà també la totalitat de la paga extraordinària.
El personal del Consorci contractat pel propi Consorci. En la mateixa línea que els funcionaris de la Generalitat cobrarà la nòmina el dia 22 i la paga extraordinària el dia 28. Aquesta paga no serà integra i el 20 % líquid s'abonarà més endavant.
El personal del Consorci que prové de la Generalitat de Catalunya. S'aplicaran els acords de Govern per a tota la funció pública de Catalunya.

Mobilitzacions:

http://portal-ccoo.blogspot.com/2011/12/mobilitzacions-unitaries-contra-les.html

CCOO exigim del Consorci d' Educació explicacions del motiu pel qual al seu personal propi se'ls apliquen mesures del Govern de  la Generalitat i en quin moment faran efectiu el pagament del 20 % de salari pendent.