Mesa Seguiment Consorci d' Educació

El passat dijous dia 15 el Consorci va convocar la mesa de seguiment del Conveni i annex. Com ja sabeu CCOO no va denunciar el vigent acord de condicions laborals i per tant queda prorrogat i en plena vigència.


CCOO va fer arrribar al Consorci un seguit de punts de l'actual  acord que encara no s'han desenvolupat:

  • Definició vacants. Proposta d'oferta pública 2011.
  • Convocatòria mínim de 45 places de catedràtics
  • Condicions professionals dels conserges de centres educatius.
  •  Estudi sobre absentisme laboral.
  • Condicions de treball dels centres d'educació especial
  • Normativa de les borses de treball.
CCOO considera del tot inacceptable les propostes de l' administració en aquests punts acordats en Conveni.

Us adjuntem un breu resum de les propostes i respostes de l' administració


1- CCOO planteja què, tal i com es preceptiu en el darrer trimestre de cada any, cal fer la proposta d'oferta pública a l' Ajuntament. El consorci respón que l' Ajuntament  no té previst aprovar oferta púbica de docents aquest any i per tant no cal fer propostes. Insistim en què això es prescriptiu per part del Consorci i que no acceptem el fet de que aquest any la reposició de jubilacions que si permet la Llei de pressupostos Generals de l' Estat es concentri en Guardia Urbana i SPEIS amb un increment net de places i no es consideri la consolidació de Professors tècnics de FP, Educadors Educació Especial, TEI'S..... . Finalment se'ns convoca el proper dimarts per una reunió tècnica de definició de les vacants existents.

2-Recordem el compromís de convocar un mínim de 45 places de promoció de PES a Cadedràtics. Responen que no tenen dotació pressupostària. Exigim que en els propers pressupostos es contemplin els acords assolits de promoció interna. Queda doncs pendent de les dotacions de pressupost.

3-Exigim després de dos anys de retard que es crei  la comissió tècnica que analitzi i reconegui les condicions professionals dels conserges dels centres educatius. El consorci es compromet a obrir aquesta comissió a principis d'any.

4- En el darrer conveni es va acordar crear una comissió que analitzi detingudament les dades estadístiques d'absentisme laboral i que serveixi per a millorar les condicions de treball dels professionals dels centres. El Consorci es compromet a reactivar a partir del CSL aquesta comissió.

5- CCOO recorda que els canvis i reorganitzacions en centres d'educació especial afecten a condicions de treball que cal negociar: Especial dedicació, Noves categories professionals, Llistes de substitucions,.....
S'accepta negociar aquests temes.

6-El Consorci comunica que té gairebé acabada una proposta de gestió de les borses de treball. Pensen tancar aquest tema a principis d'any. Esperarem doncs l'esborrany.