Escoles 0-3: Escoles Rebuig al canvi de model d’escoles bressol a Barcelona

L’anunci fet pel regidor d’Educació de Barcelona, de paralitzar la creació de noves escoles bressol i obrir la via a la concertació de centres privats per ampliar l’oferta educativa a la ciutat, representa un pas enrere. Des de CCOO rebutgem el canvi de model proposat i exigim consulta, negociació i participació.

S’ha de garantir el model d’atenció pública i la unitat de l’oferta a la ciutat per fer de la xarxa d’escoles bressol pública un instrument d’equitat i progrés.

Barcelona ha estat, durant molts anys, capdavantera a l’hora de definir un model d’atenció a la infància de qualitat. Les polítiques desenvolupades els darrers anys han minvat algunes de les condicions laborals i de qualitat establertes però han significat un fort creixement d’oferta i de noves places que ha arribat a satisfer un 50% de les demandes.

CCOO ja ha proposat moltes vegades la necessitat de millorar les condicions de les escoles bressol amb unes condicions laborals i horàries dignes, però una involució a polítiques de concertació i privatització representaria un atemptat a l’atenció dels infants. La qualitat dels nous equipaments públics ha de servir per dignificar també l’oferta privada, per a la qual cosa s’ha de controlar la qualitat dels equipaments i de les normes, assegurar estàndards mínims i garantir que l’oferta privada compleix les normes exigibles del servei educatiu que han de prestar.